Voor deze website is het gebruik van cookies vereist, klik hier voor meer informatie. later opnieuw tonen ik ga akkoord met cookies
 
 • Werkconcept Critical Skills
  Bezoekers:
 • Waar gaat het over?

  Het Werkconcept Critical Skills gaat voor een ontwikkelingsgericht mensbeeld waarin het unieke van het individu en de verbondenheid met de ander en de samenleving tot uitdrukking komt.

  Het Fundament van het Werkconcept Critical Skills is  het gedachtegoed van Essentieel Leren met opvattingen over menselijke ontwikkeling, samenleving, school en leren.

   

  Essentieel Leren kent tien Essenties c.q. richtgevers

  die de vormgeving van de opvattingen aansturen.

   

  Voor meer info:

  http://essentieelleren.yurls.net/nl/page/

 • Visie op basis van opvattingen

   

  Essentieel Leren is het gedachtegoed dat gericht is op leren met een ontwikkelingsgericht mensbeeld als uitgangspunt. Dat betekent dat het gaat over het unieke individu en zijn verbondenheid met de ander en de samenleving. Het gaat er om een evenwicht te vinden tussen de individuele ontplooiing in relatie tot de ontwikkelingen in de samenleving als geheel.

  Deze visie is afgeleid van:

  • Opvattingen over de mens en de menselijke ontwikkeling (leren)

   

  • Opvattingen over de samenleving

   

  • Opvattingen over de vormgeving van de school of opleiding en de organisatie van leren. 

   

   

   

   Zie voor uitwerking de pagina Opvattingen
 • Tien Essenties

   

   

  1 - Werken met leerdoelen voor iedereen

  2 - De leraar, docent of opleider is coach en

       instructeur; leerlingen en studenten werken
  3 - Ouders zijn bij de hele school en het leren  

       betrokken
  4 - Elkaar herkennen en kennen als persoon
  5 - Leren en werken op basis van respect en   

       vertrouwen

       Omdat ie zo mooi is: A tone of decency

       and trust....
   6 - Allerlei bronnen inzetten voor leren en  

       ontwikkeling
  7 - Onze hersenen goed gebruiken
  8 - Samen werken voor een maatschappij op 

       basis van democratie en gelijkwaardigheid.
  9 - Laten zien wie we je bent, wat je kent en   

       wat je kunt  
  10-Diepgang boven oppervlakkigheid want minder

       is meer

© Copyright 2015 Yurls.net Adverteren Contact Disclaimer Naar top RSS RSS
 
Add to Yurls