Voor deze website is het gebruik van cookies vereist, klik hier voor meer informatie. later opnieuw tonen ik ga akkoord met cookies
 
 • Werkconcept Critical Skills
  Bezoekers:
 • Waar gaat het over?

  Leren doe je door je tanden te zetten in echte en uitdagende vraagstukken.
  Deze vraagstukken worden bij het Werkconcept Critical Skills CHALLENGES genoemd.
  Challenges zijn aansprekende, concrete uitdagingen of belangrijke kwesties die leerlingen samen en met behulp van een specifieke werkwijze te lijf gaan.
  Bij Challenges wordt een beroep gedaan op  sleutelvaardigheden, kennis, waarden en attituden die vooraf zijn vastgesteld en waarop bij de afronding en presentatie wordt gereflecteerd en geëvalueerd.
  Kenmerkend voor Challenges is dat er steeds meerdere oplossingen mogelijk zijn, relaties worden gelegd, gebruik wordt gemaakt van ICT en een onderzoekende houding vraagt!

   

  De onderlegger van het Challenge Based Leren vinden we bij het Problem Based Leren.

  Het Werkconcept Critical Skills gaat vervolgens niet enkel uit van kennis , vaardighden en inzichten maar ook expliciet van waarden en attitude.  

 • Kenmerken van een Challenge

  Het Challene-ontwerp sluit aan bij de behoeften en capaciteiten van de leerlingen

   

  Er wordt gebruik gemaakt van Ervaringsleren en de Leerloops c.q. leercirkels


  Er wordt gebruik gemaakt van tools die de leerlingen ondersteunen bij hun werk en leren


  Er is aandacht voor de ontwikkeling van het collaborative leren in de “community”, groep


  Er is bewuste aandacht voor kwaliteitscriteria


  Er wordt altijd ingezet op Sleutelvaardigheden of Kernvaardigheden met bijpassende gedrag/attitude


  Challenges doen een beroep op zelfsturing, eigenaarschap, oog hebben voor kwaliteit, ethisch karakterontwikkeling, nieuwsgierigheid en verwondering ,community-zin.


 • Aspect Challenge: Essentiele Vragen
 • Onderlegger: Problem Based Leren
 • Aspect Challenge: Attitude
 • Wie doet wat tijdens uitvoering van een Challenge
© Copyright 2015 Yurls.net Adverteren Contact Disclaimer Naar top RSS RSS
 
Add to Yurls