Werkconcept Critical Skills
 
(Advertentie)

We leren om:

 1. op veel manieren te laten zien wat we denken. Bijvoorbeeld d.m.v. tekeningen, dans, muziek, doen alsof, rollenspel, ICT,
 2. te praten met veel verschillende mensen,
 3. te luisteren naar andere mensen, hen te 
  begrijpen en op hen te reageren,
 4. in groepsverband op een goede manier met onze vrienden te praten,
 5. te praten over de manier waarop we
  communiceren, zeggen wat daar goed aan is en wat het nog beter kan maken.

 

We leren om:

 1. te onderzoeken en te ontdekken door gebruik te maken van onze zintuigen, 
 2. vragen te stellen over waarom dingen gebeuren en over hoe ze werken,
 3. verschillende materialen of voorwerpen te 
  onderzoeken en om te zien of onze ideeën
  daarover kloppen,
 4. op verschillende manieren over verschillende 
  dingen informatie te verzamelen. Bijvoorbeeld m.b.v. lijsten, grafieken en ICT-middelen,
 5. op verschillende manieren van dingen het hoe, waarom, wat, wanneer, waar en hoeveel te ontdekken,
 6. te praten over wat we ontdekt hebben,

 7. iemand te vertellen waarom we denken dat
  we gelijk hebben en waarom de gegevens van ons onderzoek kloppen,

 8. na te denken over hoe we onze ideeën nog 
  beter kunnen maken.

(Advertentie)
Kenmerken Oplossingsgerichte vaardigheden.

We leren om:

 1. te praten over waarom dingen gebeuren,
 2. te praten over een probleem en hoe

  we het op kunnen lossen,

 3. onze voorkennis te gebruiken bij het oplossen van een probleem, 

 4. veel vragen te stellen,

 5. te plannen hoe we een probleem gaan
  oplossen en ons voor te stellen wat er

  zou kunnen gebeuren,

 6. andere oplossingen te bedenken en uit te proberen als onze eerste oplossing niet werkt,

 7. anderen m.b.v. foto's, modellen, ICT-middelen of woorden te laten zien hoe we een probleem

  gaan oplossen of opgelost hebben,

 8. dat we ook iets leren als we een probleem

  niet kunnen oplossen.

(Advertentie)
Kenmerken Informatieve Verwerkingsvaardigheden.

We leren om:

 1. onze eigen ervaringen te gebruiken bij het  beantwoorden van vragen, 
 2. informatie te vinden en te ontdekken waar dat kan,
 3. verschillende ICT-gereedschappen en informatie-bronnen te gebruiken,
 4. een index, een inhoudsopgave of ict-middelen

  te gebruiken om informatie te vinden,

 5. met hulp onze informatie te classificeren,

 6. met hulp onze informatie te ordenen,

 7. met hulp onze informatie te vergelijken,

 8. met hulp de verschillen in onze informatie
  te ontdekken,

 9. met een gegeven format onze informatie
  vast te leggen,

 10. met anderen te praten over de gevonden informatie en hoe we die gevonden hebben.

We leren om:

 1. te spelen en te werken met andere mensen, op onze beurt te wachten en om te delen,
 2. soms de leiding te nemen of om soms te
  doen wat een ander ons opdraagt,
 3. in een groep te zeggen of iets eerlijk of oneerlijk is,
 4. te herkennen en te voorspellen hoe andere
  mensen zich voelen in een groep,
 5. te begrijpen dat we op een bepaalde manier
  denken en ons op een bepaalde manier gedragen, daarmee vervolgens te stoppen, na te denken en dan pas te doen,
 6. te zien wanneer er een probleem is en 
  hoe we dat als groep kunnen oplossen,
 7. te begrijpen dat we het niet altijd eens zijn
  met wat een ander zegt,
 8. structuur aan te brengen in onze manier
  van werken,
 9. actief deel te nemen aan het leerproces,
 10. zelfstandig te werken en leren.
Kenmerken Leer- en Reflectievaardigheden.

We leren om:

 1. te begrijpen hoe we ons leerproces kunnen 
  verbeteren door erover na te denken en te
  praten over wat we nodig hebben om de 
  volgende stap in ons leerproces te zetten,
 2. te praten over hoe we ons leerproces zo effectief mogelijk kunnen maken,
 3. te begrijpen waarom we nieuwe dingen
  leren,
 4. te praten over wat ons helpt, welke
  moeilijkheden we in ons leren tegenkomen
  en op welke manier we gaan leren,
 5. te praten over dingen die we nu wel kunnen
  en eerst niet,
 6. te praten over wat we lezen, horen en doen
  en wat we daarvan vinden,
 7. ons werk te beoordelen als we weten hoe we het zo goed mogelijk kunnen doen. Bijvoorbeeld met 'denk aan' en 'succes'criteria',
 8. te begrijpen dat we ons goed voelen als we doorzettingsvermogen tonen,
 9. te begrijpen dat we veel van onze fouten kunnen leren.
(Advertentie)
Kenmerken van Creatieve Denkvaardigheden

We leren om:

 1. onze fantasie te gebruiken bij het bedenken van nieuwe ideeën,
 2. verbindingen te leggen door te spelen, opmerkzaam te zijn en te expirimenteren,
 3. te ontdekken door het verkennen van materialen, bronnen en ideeën,
 4. ongewone vragen te stellen zoals 'wat als' en 'zou het kunnen dat',
 5. te praten over verschillende manieren om iets te doen,
 6. onszelf verder te helpen als we denken dat we vastgelopen zijn,
 7. iedereen te verrassen met onze ideeën,
 8. te praten over onze ideeën en om na te denken over wat goed ging en wat we geleerd hebben toen het minder goed ging.

We leren om:

 1. te communiceren over wat we besloten hebben te doen en over hoe we dingen ervaren hebben,
 2. met de voorkennis die we hebben te voorspellen wat er kan gebeuren,
 3. woorden als 'daarom', 'zou kunnen', 'zelfs', 
  'misschien'en 'stel je voor' te gebruiken,
 4. argumenten te gebruiken bij het uitleggen van wat we gedaan hebben en waarom we dat gedaan hebben,
 5. te zeggen wat er eerst gebeurt en wat daarop
  volgt,
 6. te praten over overeenkomsten en verschillen tussen dingen,
 7. het eens of oneens te zijn met een idee
  of argument,
 8. te bergijpen dat we soms niet zeker weten
  of we gelijk hebben,
 9. beslissingen te nemen gebaseerd op wat we
  hebben ontdekt en wat we denken.