Werkconcept Critical Skills
 
(Advertentie)
(Advertentie)
Een school die werkt met Werkconcept Critical Skills

Leerlingen, leraren en directie zijn betrokken, enthousiast en gemotiveerd. Er is plezier in Leren!
Leerlingen en leraren leren en werken respectvol met elkaar.
Leraren en leerlingen zijn tegelijkertijd aan het werk.
De pedagogische benadering ondersteunt de didactiek en wordt geïntegreerd.
Leraren hanteren concrete gereedschappen en werkprocedures.
Leerlingen werken met doelen, standaarden en kwaliteitseisen. Nemen initiatieven en zijn onderzoekend.
Leerlingen presenteren wat zij hebben geleerd.
Het team en de directie hebben een gezamenlijke focus en werken samen.
De samenhangende visie op leren is herkenbaar in de hele school.
Er wordt gewerkt aan de toekomst van leerlingen voor in de 21e eeuw.
Ouders worden betrokken.
De werkwijze met de gereedschappen en werkprocedures zijn "passend" bij de persoonlijke ontwikkeling van alle kinderen.
Er vindt verdiepend leren plaats door activiteiten die gericht zijn op groei en begrip en het zoeken naar persoonlijke betekenissen.

(Advertentie)
Leer- en Werkprocessen leerling, leraar, directie