Werkconcept Critical Skills
 
(Advertentie)

Leren doe je door ervaringen op te doen, te reflecteren, feedback te ontvangen en wat je geleerd en/of ervaren hebt ook op andere terreinen toe te passen.
We leren omdat het leerproces wordt gestuurd door de vraag " wat heb je geleerd" en vervolgens "wat neem je mee" waarbij zeker de eigen wil, de persoonlijke betrokkenheid en de mate van welbevinden een rol speelt.

(Advertentie)
(Advertentie)
Leerervaringen naar aanleiding van groepswerk
(Advertentie)
Ervaring- en toegepast leren binnen Leerloops