Werkconcept Critical Skills
 
(Advertentie)

Leren doe je door je (persoonlijke) doelen in te zetten voor de beste resultaten met de hoogste kwaliteit en gerelateerd aan de landelijke standaarden.
We leren doel- en resultaatgericht als we de  gewenste prestaties of effecten concreet, meetbaar, maar ook acceptabel en realistisch aanpakken.

 

Persoonlijke doelen kunnen zijn:

Kennis, vaardigheden, inzichten, persoonlijke ontwikkeling door ontwikkeling van waarden en attituden.

(Advertentie)
(Advertentie)
Voorbeeld doelgericht leren: Zelf- en Peer Assessment
Leer- en Werkprocessen leerling, leraar, directie
(Advertentie)
Opbrengstgericht of Ontplooiiingsgericht?