Werkconcept Critical Skills
 
(Advertentie)

Het Werkconcept Critical Skills gaat voor een ontwikkelingsgericht mensbeeld waarin het unieke van het individu en de verbondenheid met de ander en de samenleving tot uitdrukking komt.

Het Fundament van het Werkconcept Critical Skills is  het gedachtegoed van Essentieel Leren met opvattingen over menselijke ontwikkeling, samenleving, school en leren.

 

Essentieel Leren kent tien Essenties c.q. richtgevers

die de vormgeving van de opvattingen aansturen.

 

Voor meer info:

http://essentieelleren.yurls.net/nl/page/

 

Essentieel Leren is het gedachtegoed dat gericht is op leren met een ontwikkelingsgericht mensbeeld als uitgangspunt. Dat betekent dat het gaat over het unieke individu en zijn verbondenheid met de ander en de samenleving. Het gaat er om een evenwicht te vinden tussen de individuele ontplooiing in relatie tot de ontwikkelingen in de samenleving als geheel.

Deze visie is afgeleid van:

  • Opvattingen over de mens en de menselijke ontwikkeling (leren)

 

  • Opvattingen over de samenleving

 

  • Opvattingen over de vormgeving van de school of opleiding en de organisatie van leren. 

 

 

 

    Zie voor uitwerking de pagina Opvattingen

 

 

1 - Werken met leerdoelen voor iedereen

2 - De leraar, docent of opleider is coach en

     instructeur; leerlingen en studenten werken
3 - Ouders zijn bij de hele school en het leren  

     betrokken
4 - Elkaar herkennen en kennen als persoon
5 - Leren en werken op basis van respect en   

     vertrouwen

     Omdat ie zo mooi is: A tone of decency

     and trust....
 6 - Allerlei bronnen inzetten voor leren en  

     ontwikkeling
7 - Onze hersenen goed gebruiken
8 - Samen werken voor een maatschappij op 

     basis van democratie en gelijkwaardigheid.
9 - Laten zien wie we je bent, wat je kent en   

     wat je kunt  
10-Diepgang boven oppervlakkigheid want minder

     is meer

(Advertentie)
(Advertentie)