Werkconcept Critical Skills
 
(Advertentie)

Leren doe je door je tanden te zetten in echte en uitdagende vraagstukken.
Deze vraagstukken worden bij het Werkconcept Critical Skills CHALLENGES genoemd.
Challenges zijn aansprekende, concrete uitdagingen of belangrijke kwesties die leerlingen samen en met behulp van een specifieke werkwijze te lijf gaan.
Bij Challenges wordt een beroep gedaan op  sleutelvaardigheden, kennis, waarden en attituden die vooraf zijn vastgesteld en waarop bij de afronding en presentatie wordt gereflecteerd en geëvalueerd.
Kenmerkend voor Challenges is dat er steeds meerdere oplossingen mogelijk zijn, relaties worden gelegd, gebruik wordt gemaakt van ICT en een onderzoekende houding vraagt!

 

De onderlegger van het Challenge Based Leren vinden we bij het Problem Based Leren.

Het Werkconcept Critical Skills gaat vervolgens niet enkel uit van kennis , vaardighden en inzichten maar ook expliciet van waarden en attitude.  

Het Challene-ontwerp sluit aan bij de behoeften en capaciteiten van de leerlingen

 

Er wordt gebruik gemaakt van Ervaringsleren en de Leerloops c.q. leercirkels


Er wordt gebruik gemaakt van tools die de leerlingen ondersteunen bij hun werk en leren


Er is aandacht voor de ontwikkeling van het collaborative leren in de “community”, groep


Er is bewuste aandacht voor kwaliteitscriteria


Er wordt altijd ingezet op Sleutelvaardigheden of Kernvaardigheden met bijpassende gedrag/attitude


Challenges doen een beroep op zelfsturing, eigenaarschap, oog hebben voor kwaliteit, ethisch karakterontwikkeling, nieuwsgierigheid en verwondering ,community-zin.


(Advertentie)
(Advertentie)
Wie doet wat tijdens uitvoering van een Challenge