Werkconcept Critical Skills
 
(Advertentie)

Binnen het proces van reflectie kunnen we een aantal belangrijke elementen onderscheiden (Mittendorff, Van der Donk & Gellevij, 2012). Uit de literatuur blijkt dat deze drie elementen van belang zijn voor een kwalitatief goed en effectief reflectieproces. Eén van die elementen is het starten met een betekenisvolle ervaring. Een volgend belangrijk element is het opdoen van inzichten, en tot slot is het van belang dat reflectie altijd eindigt met een bepaalde keuze of actie

 

 

Binnen het onderwijs staan verschillende processen van reflectie centraal. Een belangrijke vorm van reflectie is bijvoorbeeld dat studenten leren te reflecteren op hun eigen handelen. Denk bijvoorbeeld aan het reflecteren op hoe je bepaalde handelingen tijdens een behandeling hebt uitgevoerd en wat nog beter kan. Maar ook welke competenties je als student al beheerst en welke nog niet. Een ander belangrijk reflectieproces is reflectie op je eigen leren, je studievaardigheden en het stimuleren van zelfsturend vermogen als het gaat om het volgen van de studie en het leren van de student daarbij. Het reflecteren is hierbij gericht op het analyseren van studieproblemen, het leerproces en het zelfsturend vermogen van de individuele student. Tot slot is een belangrijke vorm van reflectie het reflecteren op je loopbaanontwikkelingsproces. Loopbaanreflectie gaat over het reflecteren op je eigen wensen, ambities, talenten en motieven. Reflectie op je loopbaan gaat over een identiteitsontwikkelingsproces waarbij de ontwikkeling van een arbeidsidentiteit het uiteindelijke doel is een beeld te krijgen van jouw eigen zelf en waar je als student een bijdrage zou willen leveren als het gaat om werk.

(Advertentie)
(Advertentie)
Iedere Leerloop kent feedback, evaluatie, reflectie