Werkconcept Critical Skills
 
(Advertentie)

 

We leren om:

 1. onze fantasie te gebruiken om nieuwe ideeën te bedenken

 2. verbindingen te leggen door te spelen/gamen, opmerkzaam te zijn, te experimenteren en te zien hoe dingen samen komen

 3. te ontdekken omdat we materialen, bronnen en ideeën verkennen

 4. ongewone vragen te stellen en een open geest te hebben

 5. te praten over verschillende manieren om iets te doen

 6. dingen te bekijken vanuit verschillende invalshoeken

 7. onze leerkracht en vrienden te verrassen met onze oplossingsgerichte ideeën of met onze volbrachte taken

 8. risico’s te nemen in ons leren

 9. onszelf verder te helpen als we denken dat we vastgelopen zijn

   

 

We leren:

 1. ons werk en onze prestaties te verbeteren door te reflecteren op wat we geleerd hebben en door na te denken over de volgende stap

 2. te verklaren waarom en/of hoe we iets leren

 3. anderen te vertellen wat ons helpt en welke moeilijkheden we in ons leren tegenkomen, zoals bv. omgaan met afleidingen

 4. ons eigen leerproces en dat van anderen te verbeteren door succescriteria te ontwikkelen en te gebruiken

 5. te praten over het wel of niet het behaald-zijn van de succes criteria

 6. betrouwbare beoordelingen over de waarde van ons werk en het werk van anderen te maken, door het gebruik van onze eigen meningen en voorkeuren

 7. te praten over dingen die we nu wel kunnen en eerst niet

 8. ons te concentreren en een taak te volbrengen omdat het goed voelt om door te zetten

 9. te begrijpen dat fouten maken of in verwarring-zijn een kans om te leren is

 

 

 

 

We leren om:

 1. op veel manieren te communiceren zoals bv. door middel van tekenen, dans, muziek, bewegen, rollenspel, ict

 2. voor verschillende doeleinden effectief te spreken en te praten met verschillende mensen

 3. te luisteren naar andere mensen, ze te begrijpen en correct te beantwoorden

 4. deel te nemen aan groepsdiscussies van hoge kwaliteit

 

(Advertentie)

 

We leren:

 1. waar we informatie kunnen vinden en begrijpen welke informatie relevant is

 2. verschillende ICT gereedschappen en- informatiebronnen te gebruiken

 3. informatie te vinden door scannend een index of zoekmachine te gebruiken

 4. informatie te verzamelen, sorteren en classificeren volgens een bepaald format

 5. informatie vast te leggen volgens een zelf ontworpen format

 6. informatie te vinden, analyseren, interpreteren, evalueren en presenteren voor verschillende doeleinden

 7. een opsomming van informatie te maken

 8. te beoordelen wanneer en hoe we ICT kunnen gebruiken

 9. ICT te gebruiken om problemen op te lossen, onze ideeën te uiten, creatieve denkers te zijn en om ons werk te bekijken en te evalueren

 10. informatie te verzamelen, te sorteren en te classificeren volgens een zelfontworpen structuur

 

 

We leren om:

 1. samenwerkend te leren en om rollen, verantwoordelijkheden en taken te delen

 2. belangstelling te tonen in anderen en te herkennen hoe zij zich zouden kunnen voelen in een groep

 3. anderen te leiden en leiding van anderen te volgen

 4. te zien wanneer er een conflict is en voorstellen te doen voor mogelijke oplossingen in een groep

 5. te denken voor we iets doen en te herkennen wat ons denken en gedrag beïnvloedt

 6. te reflecteren op grond van onze ervaringen en dit gebruiken om ons leerproces en gedrag te verbeteren

 7. op te komen voor onze eigen inzichten en behoeftes in een groep, zelfs wanneer deze anders zijn dan van alle anderen

 8. op een juiste manier te reageren op inzichten van anderen, wanneer deze anders zijn dan die van ons

 9. de verantwoordelijkheden en rechten van anderen te respecteren

 10. structuur aan te brengen in het gebruik van bronnen en onze eigen manier van werken om een taak zo effectief mogelijk te volbrengen

(Advertentie)

 

We leren om:

 1. te praten over onze daden en hun gevolgen vanuit echte ervaringen en activiteiten

 2. onze kennis te gebruiken om te voorspellen, te anticiperen op gebeurtenissen en beslissingen te nemen

 3. uit te leggen wat we hebben gedaan (en waarom) en wat we nu denken

 4. taal te gebruiken om overeenkomsten en verschillen te ordenen en te beschrijven

 5. taal te gebruiken om uit te leggen waarom iets zou kunnen gebeuren en welk effect het zou kunnen hebben

 6. het eens of oneens te zijn met een idee en onze mening te verklaren

 7. te begrijpen dat we soms zeker weten dat onze argumenten kloppen omdat we duidelijk bewijs hebben en soms ook niet

 8. ideeën en argumenten in twijfel trekken als we denken dat er geen goed bewijs voor is

 

 

We leren om:

 1. voorwerpen of materialen te onderzoeken m.b.v. al onze zintuigen

 2. materialen te onderzoeken om te zien of onze ideeën over oorzaak-gevolg kloppen

 3. verschillende soorten vragen te stellen en te beslissen hoe we de antwoorden kunnen vinden

 4. op verschillende manieren ontdekken hoe, waarom, wat, wanneer, waar en hoeveel (bv vragenlijsten, enquêtes, ict)

 5. te praten over wat we ontdekt hebben

 6. iemand te vertellen waarom we denken dat we gelijk hebben

 7. na te gaan hoe we ideeën kunnen verbeteren

 

(Advertentie)

 

We leren om:

 1. te ontdekken en te praten over oorzaak-gevolg relaties

 2. een vraagstuk te herkennen, maken en uitleggen

 3. onze voorkennis te gebruiken om te praten over mogelijke oplossingen

 4. (hypothetische) vragen te stellen, zoals bv. Wat als…

 5. te plannen wat we moeten doen en hoe we het willen doen

 6. te voorspellen wat er zou kunnen gebeuren en kunnen dan van gedachten veranderen als we  over een andere oplossing hebben nagedacht

 7. oplossingen uit te proberen en om een andere oplossing te proberen als het probleem niet opgelost is

 8. te herkennen wanneer er een probleem opgelost is en dat we nog toch nieuwe dingen hebben geleerd als we het probleem niet hebben opgelost