Werkconcept Critical Skills
 
(Advertentie)

Het Werkconcept Critical Skills is een dynamisch concept. Een energiek werkconcept dat in beweging is.

Dat wil zeggen dat de inhoud van de aspecten van het werkconcept toegesneden kan worden waarbij het frame mét zijn essentiele inhoud altijd overeind blijft. (zie bij: wat, waarom, hoe, waarmee en waartoe het leidt).  

 

Het werkconcept is een dynamisch concept omdat het meebeweegt met de tijd, de fase maar vooral de situatie waarin het wordt toegepast.

Zo kunnen een of meer van de voorbeelden op deze pagina of aspecten van het gehele werkconcept een expliciete focus zijn tijdens het werken met het werkconcept.

 

Op deze pagina staan voorbeelden van inzichten en mogelijkheden, anno 2015, die passen bij het Werkconcept Critical Skills.

Ze worden passend geacht omdat ze vanuit (inter)nationale deskundigheid ten aanzien van alle aspecten van het werkconcept zijn getoetst.

 

Els Snels, onderwijskundige

Initiatiefnemer Werkconcept Critical Skills NL

Initiatiefnemer Essentieel Leren NL

 

(Advertentie)
(Advertentie)
(Advertentie)

Kritisch Denken is zelfsturend, gedisciplineerd en op een rechtvaardig wijze denken. Op het hoogst kwalitatief niveau.

 

Kritisch Denken met accent op een rechtvaardige wijze denken is opgenomen bij het Critical Skills Werkconcept omdat het bovendien een van de vaardigheden van de 21e eeuw is, aansluit bij de invalshoek waarden en attitude en bij het ontwerpen van Challenges.

 

Het onderwerp Kritisch Denken is opgenomen bij Essentieel Leren omdat het aansluit en diepgang biedt aan de Habits of Mind.

Vervolgens dragen de aspecten van kritisch denken en de elementen van redeneren bij aan het ontwikkelen van de intellectuele karakteristieken zoals integriteit en empathie dat noodzakelijk is voor o.a. sociaal- emotionele ontwikkeling. Van belang voor de verbondenheid met jezelf, de ander en omringende wereld.

 

Kritisch Denken, Critical Thinking. 

Gebaseerd op de Critical Thinking Community met een geweldig rijk gedachtegoed en materialen.

www.criticalthinking.org

 

Kijk op deze website naar: 25 days to better thinking and living!